On.Tour Story fest

אז בתחרות הפסטיבלים הגדולה, בה נדרשתם לספר לנו את הסיפור ההזוי ביותר שקרה או לא קרה לכם בפסטיבל, זכה לא אחר מאשר: ליאור חייט

והנה הפרס (גם 100 יורו הנחה לפסטיבל, גם אוהל, גם חולצה, גם דיסק וגם בקבוק וודקה משובחת):