יש מצב להופעה / נועם חמו

http://www.youtube.com/watch?v=CgBNM7w_Bxw&feature=player_embedded#!